Tiền Thưởng Sinh Nhật

 1. Khuyến mãi hấp dẫn này chỉ dành cho những Thành Viên Cũ đang tham gia tại CMD368. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, 00:00 (GMT + 8) cho đến khi có thông báo mới.
 2. Chương trình siêu khuyến mãi này có giá trị đối với các thành viên có đăng ký tiền tệ là VND.
 3. Thành viên phải đạt đủ điều kiện doanh thu tối thiểu 13.000.000VND trong vòng 60 ngày vào trước dịp sinh nhật của thành viên đó.
 4. Bảng bên dưới là tiền tệ, doanh thu tối thiểu, danh hiệu VIP và tiền thưởng tương ứng cho các bạn tham khảo:Tiền Thưởng Sinh Nhật
 5. Thành viên nào đủ điều kiện thì có thể tham gia khuyến mãi này mỗi năm một lần vào tháng sinh nhật của thành viên đó.
 6. Thành viên đủ điều kiện thì hãy sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân khi công ty yêu cầu với mục đích là xác minh tài khoản.
 7. Để yêu cầu nhận khuyến mãi, theo cách đơn giản là liên hệ với bộ phận hỗ trợ viên qua Email hoặc Live Chat với trích dẫn sau : “Tiền Thưởng Sinh Nhật”
  Khi đã làm xong, bạn vui lòng cung cấp Tài khoản CMD368, tiền thưởng sẽ được cộng vào Ví Tài Khoản Chính trong vòng 48 giờ nếu yêu cầu của bạn được xét duyệt.
 8. Thành viên phải hoàn thành đủ các điều kiện yêu cầu của chương trình khuyến mãi, tiếp theo trải qua 1 vòng cược (x 1) rồi mới có thể rút tiền.
 9. Yêu cầu thực hiện theo điều khoản và điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.