Thưởng Thêm POKER

1.    Khuyến mãi này chỉ áp dụng riêng cho Thành Viên Cũ đang tham gia tại POKER và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/08/2020, 00:00 (GMT + 8) cho đến khi nhận được thông báo.

2.    Chương trình khuyến mãi này chỉ có giá trị đối với những thành viên đăng ký loại tiền tệ là VND.

3.    Ở chương trình khuyến mãi này, thành viên cần đạt mức DOANH THU CƯỢC HỢP LỆ trong một tháng để có thể tiếp tục yêu cầu mức khuyến mãi thưởng thêm.

4.    Tiền tệ, mốc doanh thu,  thưởng thêm và doanh thu yêu cầu sẽ được liệt kê chi tiết ở bảng dưới:

Thưởng Thêm POKER
Thưởng Thêm POKER

5.    Những thành viên nào đủ điều kiện cũng chỉ được yêu cầu mã khuyến mãi này một lần mỗi tháng (sẽ tính từ ngày 3 hàng tháng).

6.   Nếu bạn muốn yêu cầu khuyến mãi, bạn chỉ cần liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ viên qua Email hoặc Live Chat với trích dẫn : ” Thưởng Thêm Poker “. Đừng quên cung cấp đúng số Tài khoản CMD368 của bạn. Sau khi yêu cầu được xác minh, tiền thưởng sẽ được chuyển đến ví Poker trong vòng 24 giờ.

7.    Các thành viên tham gia cần đáp ứng đủ các điều kiện yêu cầu của chương trình khuyến mãi là trải qua 3 vòng cược (x 3) trước khi rút tiền.

Ví dụ:

Tiền thưởng: 200.000VND

Điều kiện: 200.000VND x 3 = 600.000VND

8.    Nếu thành viên nào không hoàn thành đủ mức doanh thu yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được Khuyến mãi này, thì toàn bộ tiền thưởng cùng tiền thắng cược đều tự động bị hủy bỏ.

9.    Thành viên vui lòng thực hiện theo điều khoản và điều kiện khuyến mãi theo tiêu chuẩn của CMD368 đề ra.