Tái Sinh Tiền Vốn

1.    Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho những Thành Viên Cũ tham gia đặt cược tại THỂ THAO và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/03/2020, 00:00 (GMT + 8) cho đến khi nhận được thông báo.

2.    Chương trình khuyến mãi này chỉ có giá trị với những thành viên nào  đăng ký tiền tệ thuộc loại VND.

3.    Siêu khuyến mãi này chỉ áp dụng riêng cho THỂ THAO và không thể kết hợp chung với các khuyến mãi hiện hành nào khác.

4.    Đối với những thành viên muốn yêu cầu khuyến mãi, bạn cần phải đạt đủ Tổng Thắng/Thua thì yêu cầu của bạn mới được thông qua. Lưu ý, chỉ riêng với những vé cược đã được thanh toán mới được tính “hợp lệ” vào Tổng Thắng/Thua hợp lệ. Các vé cược đang trong trạng thái Chờ, cược Hòa, cược Hai Bên, Từ Chối/Hủy và cược Thương Mại (Trade-In) sẽ không được tính vào Tổng Thắng/Thua hợp lệ.
Tái Sinh Tiền Vốn

*Lưu ý: Tổng Thắng/Thua cược hiệu lực sẽ được tính từ 12:00 (GMT + 8) của ngày trước cho đến 11:59 (GMT + 8) của ngày đăng ký khuyến mãi.

5.    Những thành viên khi đã đủ điều kiện có thể tham gia ngay vào khuyến mãi này mỗi ngày một lần từ 14:00 (GMT + 8) đến 23:59 (GMT + 8).

6.    Để yêu cầu tham gia chương trình khuyến mãi, bạn có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ viên qua Email hoặc Live Chat với trích dẫn : ” Tái Sinh Tiền Vốn “.  Đừng quên nhập đúng Tài khoản CMD368 của bạn, khi yêu cầu được chấp thuận tiền thưởng sẽ được cộng ngay vào Ví Thể Thao trong vòng 24 giờ.
Ví dụ:
Trích dẫn: “TÁI SINH TiỀN VỐN”
Nội dung: Tên tài khoản CMD368 – XXX

7.    Lưu ý: Các thành viên cần hoàn thành đủ chỉ tiêu của doanh thu tại Ví Thể Thao là nhân 3 lần (x 3) trước khi thực hiện rút tiền.
Ví dụ:
Số tiền thưởng: 450.000VND
Điều kiện: 450.000VND x 3 = 1.350.000VND

8.    Nếu trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo Khuyến mãi này thành viên vẫn chưa hoàn thành xong doanh thu yêu cầu, thì tất cả số tiền thưởng và tiền thắng cược đều bị hủy bỏ.

9.    Thành viên tham gia chương trình khuyến mãi vui lòng thực hiện các điều khoản và điều kiện khuyến mãi theo tiêu chuẩn của CMD368.