Năm Mới May Mắn – Nhận Tiền Thưởng Tái Nạp Lên Đến 88%

Khuyến mãi Nhận Tiền Thưởng Tái Nạp áp dụng đối với hội viên tham gia tại CMD368, hiệu lực bắt đầu từ ngày 16/01/2023, 00:00 (GMT+8) và kết thúc ngày 27/01/2023,  00:00 (GMT+8).

Khuyến mãi áp dụng đối với hội viên có tiền tệ là VND.

Khuyến mãi chỉ áp dụng đối với Thể Thao và không kết hợp với khuyến mãi khác.

Tiền tệ, giai đoạn, tiền gửi tối thiểu, phần trăm thưởng và doanh thu yêu cầu minh họa cụ thể dưới đây:

Nhận Tiền Thưởng Tái Nạp
Nhận Tiền Thưởng Tái Nạp Lên Đến 88%
  • Hội viên đủ điều kiện tham gia khuyến mãi chỉ có thể đăng ký khuyến mãi mỗi giai đoạn 1 lần trong thời gian diễn ra KM.
  • Liên hệ với CSKH qua Email hoặc HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN tại Website với trích dẫn “NĂM MỚI MAY MẮN” để nhận thưởng.
  • Vui lòng cung cấp tài khoản CMD368 và vé cược thắng, tiền thưởng được cộng trực tiếp vào Ví của bạn trong vòng 24 giờ nếu yêu cầu của bạn được duyệt thành công.
  • Để có thể rút tiền cần đặt cược doanh thu ít nhất 15 vòng cược (x15) mới có thể tiến hành rút tiền.

Ví dụ: Giai đoạn 1 từ 16/01 đến 21/01

  • Số tiền gửi là 600.000 VND + Tiền thưởng 33% (198.000 VND)
  • Doanh thu yêu cầu là (600.000 VND + 198.000 VND) x 15 = 11,970,000 VND.
  • Nếu hội viên không hoàn thành doanh thu yêu cầu trong vòng 14 ngày từ khi nhận được khuyến mãi, thì tất cả tiền thường và tiền thắng cược tự động bị hủy bỏ.
  • Điều kiện và điều khoản chung áp dụng tại CMD368.