Mega Fire Blaze Roulette

 1. Chương trình khuyến mãi Mega Fire Blaze Roulette nhận Phần thưởng Bí ẩn sẽ diễn được ra từ ngày 15 tháng 6 năm 2022 đến hết ngày 03 tháng 8 năm 2022,  tổng cộng là 50 ngày (“Thời gian khuyến mãi”).
 2. Phần thưởng Bí ẩn luôn luôn có hiệu lực trong suốt Thời gian Khuyến mại vào các khung giờ sau: 16:00 – 22:00 theo giờ GMT, tổng cộng là 6 giờ (“Giờ khuyến mãi”).
 3. Sự kiện này được áp dụng cho tất cả các thành viên, người chơi phải đặt cược ít nhất là 23,000 VND vào Bàn Mega Fire Blaze Roulette Live trong khung Giờ khuyến mãi đã được nêu ở dưới đây.
 4. Đối với Giờ khuyến mãi, 6 vòng quay thưởng sẽ liên tục diễn ra và người chơi sẽ có cơ hội giành được một phần của giải thưởng với trị giá 17,800,000 VND tiền mặt cho mỗi làm tròn bằng cách đặt tiền đặt cược phải ít nhất là $1 tại bàn Mega Fire Blaze Roulette Trực tiếp.
 5. Ở khung Giờ khuyến mãi, Phần thưởng Bí ẩn sẽ được kích hoạt. Lúc này bạn sẽ có cơ hội giành được một phần trong tổng số tiền là 2,355,000,000 VND trong toàn suốt thời gian khuyến mại.
 6. Lưu ý: Tất cả giải thưởng đều sẽ được cmd368 trả bằng tiền mặt.
 7. Hành trình người chơi cần làm:
 • Người chơi phải tham gia bàn Mega Fire Blaze Roulette Live trong Giờ khuyến mãi đã được thông báo.
 • Trên giao diện người dùng sẽ có thông báo cho người chơi rằng Phần thưởng Bí ẩn đang hoạt động vào Giờ khuyến mãi.
 • Người chơi cần đặt cược ít nhất là 23,000 VND tại bàn Mega Fire Blaze Roulette Live thì mới đủ điều kiện tham gia sự kiện. Đặt cược cao hơn thì cũng không làm thay đổi cơ hội giành phần vòng tiền thưởng của người chơi.
 • Vòng thưởng RNG sẽ được kích hoạt ngẫu nhiên trong khung Giờ khuyến mãi của Thời gian khuyến mãi, được hiển thị trong giao diện người dùng 6 lần mỗi lần ngày với số tiền thưởng được chia sẻ là 17,800,000 VND tiền mặt tại mỗi vòng quay.
 • Trong vòng tiền thưởng, chỉ có một trong số những vị trí đặt cược thắng được hệ thống RNG chọn và đánh dấu ở giao diện người dùng.
 • Nếu người chơi đặt cược trên vị trí đặt cược do RNG chọn – thì người chơi sẽ nhận được một phần thưởng của vòng quay thưởng theo chi tiết ở bên dưới. Giải thưởng sẽ được chia đều cho những người chơi đã chiến thắng trong vòng đó.
 • Người chơi phải nhận giải thưởng trong vòng 72 giờ.

Bảng phân phối giải thưởng như sau:

Mega Fire Blaze Roulette   Mega Fire Blaze Roulette