Giới Thiệu Thành Viên

 1. Chương trình khuyến mãi này chỉ dành cho Các Thành Viên Đang Tham Gia tại CMD368 từ ngày 01/01/2022 12:00 (GMT + 8) cho đến khi nhà cái có thông báo mới.
 2. Khuyến mãi này chỉ hợp lệ đối với các thành viên có đăng ký tiền tệ là CNY, MYR, SGD, IDR, THB và VND.
 3. Bên dưới là tiền tệ tương đương, số lượng bạn bè bạn cần giới thiệu và số tiền gửi tối thiểu đều được minh họa bên dưới. Giới Thiệu Thành Viên
  * Mỗi thành viên mà bạn giới thiệu vào phải gửi tiền vào 5 lần, với tổng số tiền gửi là 1,600,000VND
  * Bạn chỉ chọn được một món quà mà bạn muốn, chẳng hạn iphone 13 hoặc macbook air
  * Giải thưởng đó có thể quy đổi thành tiền mặt vào ví cmd368 của bạn, theo đúng giá thị trường.
  * Nếu bạn là người giành chiến thắng, sau đó chia sẻ câu chuyện của mình trên Facebook & Instagram. Thì CMD368 sẽ tặng thêm cho bạn một phần thưởng nữa
 4. Khi bạn muốn yêu cầu khuyến mãi, bạn chỉ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ viên qua Email hoặc Live Chat theo trích dẫn ”  iphone 13 hoặc macbook air “. Sau đó vui lòng cung cấp Tài khoản CMD368 của bạn và tên đăng nhập thành viên mà bạn giới thiệu.
  Ví dụ :
  Dòng trích dẫn: “iphone 13 hoặc macbook air”
  Nội dung tin nhắn: Tên người dùng CMD368 – XXX, tên đăng nhập thành viên bạn đã giới thiệu.
 5. Nếu Người Giới Thiệu đã nhận được phần thưởng 150.000VND thưởng giới thiệu thì sẽ không được tính vào Số Lượng Bạn Bè Giới Thiệu nữa.
 6. CMD368 sẽ xem xét lại toàn bộ các thành viên mà bạn đã giới thiệu. Nếu thành viên mà bạn giới thiệu bị xem là không tuân theo các quy tắc của trò chơi. Thì chương trình khuyến mãi dành cho bạn và người được giới thiệu sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức.
 7. Yêu cầu người dùng thực hiện theo điều khoản và điều kiện khuyến mãi tiêu chuẩn của CMD368.